Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım Programı 2016-2017


Sayın Atılım Üniversitesi Mensupları:  


Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım Programı başarılı öğrencilerimizin bir akademik ve idari birimde çalışarak başarılarını üniversite ve diğer öğrencilerle paylaşmalarını amaçlamaktadır. Bu programdaki öğrenciler, akademik birimlerde öğretim elemanlarına ders ve araştırmalarında yardım etmekte, akran eğitimi vermekte, diğer öğrencilere örnek olmakta, akademik ve idari birimlerde değişik projelerde çalışmaktadır. Faaliyetlerin öğrencilerin derslerini aksatmayacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmektedir. Bu yıldan itibaren Başarıyı Paylaşım Programı genel not ortalaması 2,50 veya daha yüksek olan her öğrenciye gönüllülük esasına göre açık olacaktır. Genel not ortalaması 3,00 veya üzeri olan lisansüstü öğrenciler de programa katılabilirler. Programı bir akademik yıl boyunca en az 40 saat çalışarak başarı ile tamamlayanlara yıl sonunda bir katılım belgesi verilecektir.


40 saatlik süresini başarı ile tamamlayan her öğrenciye akademik dönem sonunda bir Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım sertifikası verilecektir. 


Programla ilgili aşağıdaki bilgileri yararlı bulacağınızı düşünüyorum:
 

1. Program Esasları.  Kabul edilen öğrenciler birimin yönetimi altında çalışmalara başlayacaktır.  Görevlendirilen öğrencileri birimler yönlendirecek ve öğrencilerin çalışma saatlerini düzenleyecek ve performansını değerlendirecekler.  Verilen görevler öğrencinin gelişimini sağlayacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilecektir. 

2. Öğrenci Başvuruları: Başvurular öğrenciler tarafından birim listesinin bulunduğu sayfa incelenerek, birimdeki yetkili kişilerle görüşüp onay aldıktan sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

3. Değerlendirme Formları.  Birimler, yıl sonunda görevlendirilen öğrenciler için bir değerlendirme formu dolduracaklar.  Görevlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere her yıl sonu bir başarı sertifikası verilecektir.
 

Programa katılan öğrencilerimize şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarının gelişimleri için verimli olmasını diliyorum.  Ayrıca, öğrencilerimizle çalışacak olan ve onlara mentörlük yapacak Atılım Üniversitesi mensuplarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.  Programla ilgili öneri ve izlenimlerinizi her zaman bekliyorum.


Saygılar,

 

Prof. Dr. Hasan U. Akay

Provost

 

* Bilgi almak ve programa kayıt olmak için öğrenciler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilir

 

başarıyı paylaşmak